top of page

טיפולים בקליניקה

טיפול התנהגותי קוגניטיבי נועד להפחית מצוקה נפשית, תוך התבססות על ההתנהגות והמחשבות שלנו. הטיפול לרוב מכוון מטרה, מוגדרת ומדידה ולפיכך מוגבל לזמן קצר. גישה זו רואה במטופל שותף פעיל לתהליך והוכחה כיעילה מבחינה מחקרית למגוון הפרעות.
בטיפול עצמו ישנה למידה רבה לצד תרגול וביצוע מטלות בין המפגשים, כדי לנסות ולשפר את איכות חייו של המטופל מהרגע הראשון.

פסיכולוגיית ספורט

פסיכולוגיית ספורט מקנה כלים לספורטאי ולסביבתו, ליצור תנאים שיאפשרו הצגת ביצועי שיא בזמן אמת. המפגש בין המטפל לספורטאי הינו טיפול דומה לגישה ההתנהגותית קוגניטיבית CBT. לצד למידה ותרגול של טכניקות, ישנם גם רגעים של שיח רחב, כללי ומעמיק. הספורט בחיין של הספורטאי הוא חלק משלם גדול יותר. הפניית הקשב לרבדים נוספים בחייו של הספורטאי יכולה לסייע ולקדם את ביצועיו בענף הספורט בצורה משמעותית.

שיטת C.B.T

contact
bottom of page